תקנון האתר


ברוכים הבאים לאתר "גלח"א הגלגל התעשייתי". אתר זה הוקם במטרה לאפשר ללקוחות רכישה נוחה ופשוטה של גלגלים ומוצרים נוספים.

 

לצורך הנאה מלאה וקבלת שירות איכותי ומלא אנו נבקשכם לקרוא תקנון זה ולהקפיד לפעול לפי תנאי האתר והכל כדי למקסם את חווית השרות שלכם באתר " גלח"א הגלגל התעשייתי ".

 

מה תמצאו אצלנו אתר

 

המוצרים והמחירים באתר מתעדכנים מעת לעת.

 

לשם נוחות האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון רבים, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון יחיד, לפי העניין ולהיפך.

 

1.      תנאי שימוש

 

בעת כניסה לאתר " גלח"א הגלגל התעשייתי "  ובעת שימוש באתר זה, בכל דרך שהיא ולכל צורך, הנכם מסכימים ומחויבים לתנאי השימוש באתר כפי שמוגדרים הם בתקנון זה ובהתאם לעדכונם מעת לעת.

 

אנו שומרים את הזכות לשנות תקנון זה ו/או כל הוראה אחרת באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא שתמסר על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

 

על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הוראות תקנון זה נקראו על ידך וכי הנך מסכים ומתחייב למלא אחר האמור בו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה או לכל הוראה אחרת המופיעה באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או מתכניו, עלייך להפסיק את השימוש באתר זה.

 

משתמש אשר בחר לבצע הזמנה דרך האתר מסכים בכך לתנאי התקנון ולתנאים הקבועים באתר וכן, מסכים לחיובו בכרטיס אשראי ו/או באמצעי התשלום אשר נמסר על ידו במעמד ביצוע ההזמנה באופן מודע ומרצונו החופשי.

 

משתמש אשר השלים את תהליך ההזמנה באתר לא יוכל לבוא בטענות בנוגע למחיר המוצר באתר ו/או טיב השירות המוצע באתר זה.

 

ביצוע רכישה באתר זה אפשרי ככל והינך מעל גיל 18 וכי הינך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ובעת ביצוע הזמנה באתר המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את האפוטרופסיים החוקיים שלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה כאמור.

 

2.      רכישה באתר

 

3.      ביצוע הזמנות –

 

ניתן לבצע הזמנה דרך האתר בהתאם לתהליך ההזמנה הקבוע באתר, בכל עת. מערכת ההזמנות באתר עובדת 24/7 וניתן לבצע הזמנה בכל זמן ובכל שעה ומכל מקום. ההזמנה תטופל בהתאם לשעות הפעילות של החברה כפי המופיע בתקנון זה.

 

שעות הפעילות הן בין 08:00 – 16:00 בימים א' עד ה' .

 

הזמנות שיבוצעו בשעות הפעילות של החנות, בימים א' עד ה', יסופקו ללקוח עד 5 ימי עסקים מיום ההזמנה.

 

3.1.   לאחר ביצוע ההזמנה דרך האתר ישלח אימייל המאשר את קבלת ההזמנה, יחד עם פרטי ההזמנה וקבלה על ביצוע תשלום. הזמנה אשר לא קיבלה קבלה על ביצוע תשלום אינה מאושרת ואינה סופית.

 

3.2.   בעת מילוי ההזמנה נבקש להקפיד ולעקוב אחר ההוראות וכן למלא את כל הפרטים הנדרשים בתהליך ההזמנה באתר במלואם, וזאת על מנת שנוכל לספק את הזמנה במועד וללא תקלות. ככל והפרטים שימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, אנו לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 

3.3.   בכל בעיה ו/או שאלה בנוגע למוצר ו/או לתהליך הזמנה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בהודעת וואטסאפ למספר 054-5555809 .

 

3.4.   אספקת המוצרים ללקוח ובהתאם להזמנה שבוצעה על ידו כפופה למלאי המצוי באותה העת ב" גלח"א הגלגל התעשייתי ". במידה והמוצר שהזמנתם אזל, המוצר יוסר מההזמנה הסופית ולא יחויב. ככל ויהיה ניתן לבחור במוצר חלופי אנו נעדכן ונקבל את אישורכם להחלפת המוצר.

 

לעניין זה לא תהייה לכם כל טענה, דרישה או תביעה כלפי " גלח"א הגלגל התעשייתי " או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו בפועל  ולא חוייבו.

 

3.5.   ככל ובוטלה הזמנה אם על ידי הלקוח או אם על ידי החנות, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

3.6.   שינוי הזמנה – שינוי הזמנה אפשרי ככל וההזמנה של הלקוח לא הוצאה למשלוח. על מנת לבצע עדכון ו/או שינוי בהזמנה יש לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-5555809

 

4.      מחירים באתר – המחירים באתר החברה מוצגים בשקלים, המחירים סופיים וכוללים מע"מ .

 

אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים בתקנון זה ובהתאם למחירים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה, יחד עם זאת, יתכן מצב בו המחיר המוצג באתר לא יהיה עדכני ו/או מדויק, וזאת כתוצאה מטעות אנוש ו/או טעות תכנותית ו/או תפעולית באתר. במקרה שכזה, המחיר הקובע הוא המחיר במחסן.

 

עדכון מחיר יומי

 

המחירים המוצגים באתר מתעדכנים מדי יום על מנת להבטיח את מחיר השוק העדכני והטוב ביותר שאנו יכולים לספק ללקוחותינו.

 

 

 

 

5.      אמצעי תשלום –

 

5.1.   חיוב ישיר באתר באמצעות כרטיס אשראי – כחלק מחוויית השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, דאגנו להטמיע באתר זה מערכת סליקה מתקדמת ומאובטחת המאפשרת ביצוע חיוב בכרטיס אשראי בהתאם לכל הכללים הקבועים בתקנות חברות כרטיסי האשראי.

 

5.2.   פרטי כרטיס האשראי מוזנים באתר בעת ביצוע הזמנה בלבד ומועברים באמצעות דף המאובטח בטכנולוגיית ssl לצורך ביצוע החיוב. לאחר החיוב, פרטי האשראי מושמדים ולכן השימוש בפרטי האשראי הינם חד פעמי.

 

5.3.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר את אמצעי התשלום הקיימים באתר, הכל בהתאם לאפשרויות התשלום הניתנות בסיום ביצוע הזמנה באתר ובהתאם לנהלי האתר שיקבעו על ידי החברה מעת לעת.

 

6.      משלוחים ואספקה

 

מינימום הזמנה

 

6.1 תנאי סף לביצוע הזמנה ומשלוח דרך האתר הינו סכום מינימום להזמנה של 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים) נכון לזמן זה. אנו רשאים לעדכן סכום זה מעת לעת בתאם לשיקול דעתנו. כמו כן, היא רשאית לאפשר ללקוחות מסוימים, כפי שתבחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע הזמנות מתחת לסכום הנדרש בסעיף זה.

 

דמי משלוח ואזורי חלוקה

 

6.2 אזורי חלוקה- המשלוחים מתבצעים לאזורי הקו הירוק למעט יישובי ערבה מדימונה עד אילת, ערד ואזור ים המלח. משלוח לכל אזור אחר בארץ אינו אפשרי כרגע, אך אתם מוזמנים לפנות אלינו לבדוק אם אנחנו מגיעים גם אליכם.    

 

6.3 בשלב זה אנו לא גובים דמי משלוח עבור הזמנה הגדולה מסך של 499 ש"ח לאזורי המשלוח הקבועים בתקנון זה ו/או באתר.

לכל אזור אחר יתווספו דמי משלוח בהתאם למחיר הקבוע באתר בעת ביצוע ההזמנה.

עבור הזמנה הקטנה מסך של 499 ש"ח יתווספו דמי משלוח בהתאם למחיר הקבוע באתר בעת ביצוע ההזמנה.יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאים לשנות סעיף זה ולהוסיף ו/או לשנות ו/או להסיר עלות משלוח בעת ביצוע הזמנה.

 

6.4 מבצעים – מעת לעת יתכן והחברה תציע באתר זה מבצע מסוים. תנאי המבצע יקבעו על ידי החברה בלבד ויפורסמו בעת המבצע. החברה רשאית להפסיק את המבצע או לבצע שינויים בתנאי המבצע בכל עת ולא יהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בדבר ביטול ו/או שינוי כאמור בסעיף זה. 

 

 

6.5 ההזמנה תסופק לכתובת אשר נמסרה על ידכם בעת ביצוע ההזמנה, וזאת, בכפוף לקבלת תשלום מלא עבור המוצר ובכפוף לכך כי בעת ביצוע ההזמנה התקבלו פרטים מלאים ונכונים, כפי שנדרש בתקנון זה.

 

6.6    שעות הפעילות הן בין השעות 08:00 – 16:00 בימים א' עד ה' .

 

6.7   הזמנות שיבוצעו בשעות הפעילות של החנות, בימים א' עד ה', יסופקו ללקוח עד 5 ימי עסקים מיום ההזמנה.

 

6.8 בערבי חג ואירועים מיוחדים ישתנו מועדי האספקה וההזמנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

6.9 אנו עושים כל מאמץ כדי להגיע אליכם עם ההזמנה שלכם במסגרת הזמן הקבועה, אך מודיעים כי יתכנו שינויים בלוחות הזמנים. בכל מקרה של שינוי מועד אספקה (הקדמה או איחור) אנו נעשה את מירב המאמצים לעדכנכם ובכל מקרה לא תהיו פטורים מלשלם עבור ההזמנה שבוצעה.

 

6.10   בעת קבלת המשלוח על הלקוח האחריות לבדוק את תכולתו בהתאם להזמנה מבלי לעכב את השליח. על כן, הלקוח מתחייב כי בשעות בהן עתידה להיות מסופקת ההזמנה יהיה אדם כשיר, מעל גיל 18, שיקבל ויאשר את קבלת ההזמנה. במידה ולקוח לא ימצא במקום בעת החלוקה, ואינו יכול להגיע למקום תוך מקסימום 5 דקות, ההזמנה תושאר ליד הדלת לאחר עדכונו על ידי השליח ולא תהייה ללקוח כל תלונה ו/או טענה דבר המשלוח ו/או השארת המשלוח ו/או טיב המוצרים ואיכותם.

 

6.11   כל המוצרים הנשלחים אליכם ייארזו באריזות הנכונות והמתאימות לצורך שמירה מרבית על המוצר, , וזאת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

 

6.12 אנו עושים את כל המאמצים להביא לכם את כל המוצרים שהזמנתם. עם זאת מודעים אנו לעובדה כי טעויות קורות ולכן במידה ונתקלתם בטעות בהזמנה שסופקה אליכם אם במוצר או בכמות אתם מוזמנים לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו להסדרת הנושא.

 

בכל שאלה אודות ההזמנה שסופקה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בהודעת וואטסאפ למספר הטלפון 054-5555809 תוך 24 שעות ממועד האספקה.

 

7.      משלוח יתאפשר לאחר עיבוד מלא וסופי של ההזמנה וכן, קבלת תשלום מלא עבור המוצר ועבור המשלוח וקבלת אישור על ביצוע תשלום זה. אנו רשאים לעכב משלוח ולמנוע את אספקתו באם לא התקבל תשלום מלא עבורו ו/או הזמנה לא בוצעה במלואה ו/או בצורה תקינה.

 

8.        מוצר שנשלח בהתאם לפרטים שנמסרו במעמד ביצוע ההזמנה, חזקה עליו שהגיע ליעדו.

 

9.    מוצר שנשלח לכתובת שגויה אשר נמסרה בעת ביצוע ההזמנה, והמוצר חזר לחברה, המשתמש יישא בכל עלות פוטנציאלית הנוגעת להחזרת המוצר ובכלל זה עלויות המשלוח ו/או ההחזרה, וכן עלויות משלוח נוסף לכתובת מתוקנת ועלויות נוספות ככל שיידרשו ויקבעו על ידי החברה בהתאם לנסיבות המקרה.

 

10.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אפשרויות המשלוח, עלויות המשלוח ותנאי המשלוח באתר בכל עת.

 

איסוף עצמי – ניתן להגיע לאסוף הזמנה בשעות הפעילות של ולאחר תיאום מראש.

 

 

11. ביטול עסקה   

 

החברה מקפידה על אספקת מוצרים שלם ותקין ועל כן, ביטול עסקה והחזרת מוצר יתאפשרו בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

ניתן לבטל הזמנה במלואה ובכפוף לדמי הביטול על פי תקנון החברה.

במידה והטובין טרם עזב את מחסני החברה, יזוכה אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה בסכום העסקה בניכוי 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) וכמו כן תנוכה עמלת הסליקה של כרטיס האשראי כפי שחוייבה החברה על ידי חברת הסליקה או כל עמלה מכל גורם אחר שבאמצעותו בוצע התשלום.

במידה והטובין  עזב את מחסני החברה, כפוף להחזרת הטובין לחברה על ידי הלקוח כשהטובין במצב של אי שימוש ובאריזתו המקורית בצירוף חשבונית רכישה, יזוכה אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה בסכום העסקה בניכוי 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם), בנוסף ינוכה עלות המשלוח של הטובין ללקוח וכמו כן תנוכה עמלת הסליקה של כרטיס האשראי כפי שחוייבה החברה על ידי חברת הסליקה או כל עמלה מכל גורם אחר שבאמצעותו בוצע התשלום.

במשלוח ע"י שליח יבדוק הלקוח את הטובין בעת קבלת המשלוח לידיו. במידה וימצא כי הטובין לא תואמים את ההזמנה, יחזיר את הטובין לשליח במעמד המסירה ויזוכה אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה בהתאם לתקנון זה.

באיסוף עצמי הלקוח יבדוק את הטובין בעת מסירתם והלקוח מוותר על כל ברירה מחמת מום ו/או אי התאמה.

· מוצר שנפתח ו/או שנעשה בו שימוש אפילו חלקי, לא יהיה ניתן להחזירו כלל.

 

מרגע שקיבלתם לידכם את סל הקניות מהשליח ולא נתקבלו מצידכם הערות לשליח אנו רואים הזמנה זו כמאושרת ותקינה.

 

בכל מקרה, החלפה והחזרה של מוצרים תעשה בהתאם ובכפוף לכל דין.

 

 

שינוי הזמנה לפני משלוח

 

·      לאחר ביצוע הזמנה ובטרם ההזמנה מוכנה למשלוח תוכלו לפנות לשרות הלקוחות שלנו בהודעת וואטסאפ לטלפון 054-5555809 ולבצע שינוי כגון: שינוי כמות, החלפת מוצר, הוספת מוצר ועוד.

 

מרגע שההזמנה מוכנה למשלוח לא יהיה ניתן לשנות את פרטי ההזמנה או לבטלה.

 

 

 

ביטול זכאות לביצוע עסקאות – אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כולה ו/או חלקה וכן למנוע מלקוחות/משתמשים מסוימים את הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי החברה בכללותם בכל אחד מהמקרים האלו:

 

§        במידה ונפלה טעות קולמוס במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר.

 

§        מסירת פרטים שגויים במכוון בעת ביצוע הזמנה.

 

§        גרימת נזק ו/או פגיעה באתר " גלח"א הגלגל התעשייתי "  ו/או בצד שלישי כלשהו הקשור לאתר זה.

 

§        ביצע מעשה בלתי חוקי או שותפות למעשה שכזה.

 

§        קיים חוב לחברה ו/או לצד שלישי הקשור עמה וחוב זה אינו נפרע במועד.

 

§        בוצעה הפרה כלשהי של תנאי הסכם זה.

 

12. המוצרים באתר

 

המוצרים המוצגים באתר הם מבחינת הצעה לרכישה ואין בהזמנת מוצר כל התחייבות מצד החברה לספקו.

 

אתר זה דינמי ואנו עמלים רבות על עדכונו, אם בעדכון מוצרים ואם בפרטים נוספים, יחד עם זאת, לא נוכל להתחייב כי תיאור מוצר ו/או תוכן אחר המוצג באתר יהיה מדויק, מלא, מהימן, עדכני ו/או ללא שגיאות שכן טעות לעולם חוזרת.

 

כמו כן, התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד ועל כן יתכן שוני בין מראה ו/או גודל המוצר בתמונה ובין מראה ו/או גודל המוצר הסופי כפי שיתקבל אצל המזמין. במקרה כגון זה לא תהייה למזמין כל טענה ו/או תלונה לעניין המוצר ואין בכך כל עילה לביטול עסקה.

 

אתר זה תומך במכשירים שונים ועל כן ניתן להיכנס לאתר ולבצע הזמנה בכל עת מהמחשב, האייפד, הטאבלט, בטלפון הסלולרי ו/או בכל אמצעי אחר. יש לקחת בחשבון כי בכל צג במכשירים אלה מוצג צבע אחר בהתאם לרזולוציה הקבועה במכשיר ובהתאם לנתוני המכשיר ועל כן, אין אנו יכולים להתחייב כי התצוגה בכל אחד מהאמצעים הנ"ל תהייה זהה למקור.

 

למען הסר ספק, יובהר כי מרגע שהמוצר נשלח למזמין ו/או למי מטעמו אין החברה ו/או מי מטעמה אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או שימוש מוטעה ו/או שימוש אחר מזה שלשמם נועדו המוצרים באתר זה.

באחריות הלקוח לבדוק את הטובין לאחר כל שימוש ולוודא את תקינותם והאחריות לשימוש תקין של הטובין מוטלת על הלקוח בלבד.

 

13. הגבלת אחריות

 

השרות באתר " גלח"א הגלגל התעשייתי " ניתן לשימוש כמו שהוא (As Is) ולכן לא תהייה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השרות המוצע באתר, אופי השרות, מגבלות הקיימות באתר או כל טענה כשלהי הנוגעת לאי התאמת השרות ו/או המוצרים ללקוח ודרישותיו.

 

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כלשהו שייגרם במישרין או בעקיפין בשל רכישה באתר זה או בשל אי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה ע"י קטין ללא הסכמת הוריו, רכישה בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו וכו'. כמו כן אנו לא נישא בכל נזק הנגרם בגין איחור באספקה.

החברה לא תהא אחראית בשום מקרה ו/או על פי שום דין לכל נזק אשר יגרם לצד ג' כלשהו עקב מעשיו או מחדליו של הלקוח בעת שימוש בטובין. מוסכם במפורש וכתנאי יסודי ברכישת המוצר, כי כל נזק ישיר או עקיף, לרבות אובדן הכנסה, רווחים ו/או כל נזק אחר מכל סוג כתוצאה משימוש בטובין ו/או בהעדר יכולת להשתמש בטובין, אינה נתונה לאחריות החברה. גם אם החברה הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא,  לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

 

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כלשהו שייגרם במישרין או בעקיפין בשל רכישה באתר זה או בשל אי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה כוח עליון ו/או תקלה באתר ו/או פריצה לאתר ו/או כל מצב בו האתר אינו פעיל ו/או אינו פועל בשלמות. 

 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה ,לא יישאו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח , והלקוח מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל סכום כספי שייפסק נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב תביעת הלקוח ו/או תביעת צד ג' מעבר לסכום הנ"ל.

 

 

14. מדיניות פרטיות

 

האתר שומר את פרטי הלקוח לצורך מתן שירות לאותו לקוח בלבד.

פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג׳ למעט במקרים בהם יש להעביר פרטים לספק על מנת להשלים את ההזמנה או השילוח.

החברה לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח למעט צרכים פנימיים.

כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמש אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

 

15. קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

המותג " גלח"א הגלגל התעשייתי " שם המותג וכן הדומיין של אתר זה ושל כל אתר אחר של החברה ו/או מי מטעמה, הינם סימני המסחר של " גלח"א הגלגל התעשייתי " /או מי מטעמם בלבד (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ואין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.

 

החומרים והשירותים המוצעים באתר זה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או כל חוקי קניין רוחני אחרים. כל שימוש ללא הרשאה מפורשת של " גלח"א הגלגל התעשייתי " ו/או מי מטעמה, בחומרים או בשירותים או במוצרים המוצעים באתר זה לא לשימוש לו הם נועדו עלולים להפר חוקים אלה ולהפר את תנאי השימוש המוגדרים באתר זה והקבועים בחוק.

 

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק ולהשתמש בכל צורה במידע ו/או תמונה מהאתר מבלי לקבל את רשותם המפורשת, בכתב, של בעלי ו/או מנהלי אתר " גלח"א הגלגל התעשייתי " ולפעול התאם להרשאה זו בלבד.

 

אין להשתמש ו/או להציג את המוצרים והמידע הקיים באתר זה במלואו ו/או בחלקו, באתר אינטרנט אחר או בכל מקור מידע אחר, ובכל דרך.

 

בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר זה על ידי " גלח"א הגלגל התעשייתי "  יכול ויהיו מוצעים באתר מוצרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "שירותי צד ג"). שירותי צד ג' עלולים להיות כפופים להסכמים נפרדים הנלווים לשירותים הללו. הנהלת האתר אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג' ו/או מוצרים אשר יסופקו ע"י צד ג'.

 

בכל מקרה כי גולש באתר זה סבור כי קיימת הפרה כלשהי באתר לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני של צד ג' יש לפעול בהתאם לנוהל "התראה והסרה" לפיו יש לעדכן בכתב את הנהלת האתר בדבר הפרה זו במייל אנו נבחן כל פנייה ונפעל בהתאם לכל דין.

 

16. הדין החל

 

הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד וזאת בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל.

 

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט בעיר פתח תקווה בלבד. 

 

     

logo בניית אתרים